Dạng trục lăn GRVG/GRVG-S

Dạng trục lăn GRVG/GRVG-S

Thanh trượt dạng trục lăn


Do 4 thanh trượt  + 2 tấm hệ thống đỡ trục lăn cấu tạo thành
★Truyền động kiểu dẫn hướng trục lăn giao nhau, do hai thanh rãnh móc hình V, sau khi trải qua nhiệt luyện làm cứng, tiến hành gia công mài tinh thành hình với độ chính xác cao, kết hợp với vòng bi trục lăn truyền động, di động luân lưu liên tục với góc 90˚, về mặt cấu tạo, thông qua truyền động qua phương thức tiếp xúc dụng tuyến giữa rãnh móc hình V và trục lăn giao nhau, thích hợp với những chuyển động thẳng với hành trình có hạn, phụ tải trung và nặng, cần độ chính xác cao
★ Biểu chất liệu


★ GRVG-S Thanh trượt  mặt rãnh móc hình V chưa xử lý niken hóa
★ GRVG-S là hệ thống chống gỉ và chịu ăn mòn, thích hợp dùng trong môi trường phòng sạch không bụi

 

Thanh trượt dạng trục lăn


Do 4 thanh trượt  + 2 tấm hệ thống đỡ trục lăn cấu tạo thành
★Truyền động kiểu dẫn hướng trục lăn giao nhau, do hai thanh rãnh móc hình V, sau khi trải qua nhiệt luyện làm cứng, tiến hành gia công mài tinh thành hình với độ chính xác cao, kết hợp với vòng bi trục lăn truyền động, di động luân lưu liên tục với góc 90˚, về mặt cấu tạo, thông qua truyền động qua phương thức tiếp xúc dụng tuyến giữa rãnh móc hình V và trục lăn giao nhau, thích hợp với những chuyển động thẳng với hành trình có hạn, phụ tải trung và nặng, cần độ chính xác cao
★ GRVG-S Thanh trượt  mặt rãnh móc hình V chưa xử lý niken hóa
★ GRVG-S là hệ thống chống gỉ và chịu ăn mòn, thích hợp dùng trong môi trường phòng sạch không bụi
 

Thuyết minh quy cách


|GRVG02| GRVG03| GRVG04| GRVG06|

Mã loại hình

Hành trình (mm)

Trục lăn Ø (mm)

Độ cao (H) (mm)

Tiêu chuẩn

Chống gỉ

     

GRVG02-30

GRVG02-30-S

22

ψ2

12

GRVG02-45

GRVG02-45-S

18

ψ2

12

GRVG02-60

GRVG02-60-S

40

ψ2

12

GRVG02-75

GRVG02-75-S

52

ψ2

12

GRVG02-90

GRVG02-90-S

74

ψ2

12

GRVG02-105

GRVG02-105-S

78

ψ2

12

GRVG02-120

GRVG02-120-S

100

ψ2

12

GRVG02-135

GRVG02-135-S

106

ψ2

12

GRVG02-150

GRVG02-150-S

127

ψ2

12

GRVG02-165

GRVG02-165-S

140

ψ2

12

GRVG02-180

GRVG02-180-S

144

ψ2

12

0