Ballscrew-Flanged Ball Nut-1005

Liên hệ

Precision Ballscrews
Nut Type-Flanged
Precision Grade-Rolled Grade-C5 & C7
Lead-0601. 0602. 0604. 0606. 0801. 0802. 0805. 0808. 1005. 1010

Hỗ trợ đặt hàng