Ballscrews-Rectangular Ball Nut-0802

Liên hệ

Precision Ballscrews
Nut Type-Rectangular
Precision Grade-Rolled Grade-C5 & C7
Lead-0601. 0602. 0801. 0802

Hỗ trợ đặt hàng