MMS-45

Liên hệ

Magnetic base – Standard type
Magnetic-17 kgf
Material-Carbon steel
SKU: MMS-45

Hỗ trợ đặt hàng