2-Phase Stepper Motor – CVK

Liên hệ

★ Standard: 20 mm / 28 mm / 35 mm /42 mm /60 mm,Step Angle : 1.8˚

Hỗ trợ đặt hàng