2-Phase Stepping Motor-28MM

Liên hệ

Lead Wiring – Bipolar Step Angle : 1.8°

Hỗ trợ đặt hàng