SANYO 2-Phase Stepping Motor 35MM

Liên hệ

Lead Wiring – Unipolar (1.38 inch sq) RoHS Compliance / Step Angle : 1.8°

Hỗ trợ đặt hàng